Home

Fysiotherapiepraktijk voor manuele therapie en individuele mindfulnesstraining

De praktijk voor manuele therapie en individuele mindfulnesstraining is de praktijk van Johan Verstegen en is onderdeel van Fysiotherapie Praktijk Centrum, Havenstraat 15 te ’s-Hertogenbosch.

Johan Verstegen is fysiotherapeut met ruim 30 jaar ervaring, gespecialiseerd in behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en stressgerelateerde klachten:

“Pijn is een multidimensionaal probleem. Het heeft biologische, psychologische en sociale aspecten. Als fysiotherapeut en manueeltherapeut kan ik pijn benaderen als een fysiek probleem en als coach en counselor kan ik het benaderen als een mentaal, emotioneel en sociaal probleem. Dit geeft mij meerdere mogelijkheden om mensen met pijn te helpen. In mijn dagelijkse praktijk zijn beide kanten geïntegreerd tot een behandeling die de patiënt verwacht, omdat de verwachting van de patiënt mede bepalend is in een succesvolle benadering.”

“Pain is a multidimensional problem. It has biological, psychological and social factors. As a physiotherapist and manual therapist, I can encounter pain as a physical problem and as a coach and counselor I can encounter it as a mental, emotional or social problem. This gives me diverse opportunities to help people with pain. In my daily practice both sides are integrated to a treatment the particular patient expects, because the expectation of the patient is leading in a successful approach.”