Werkwijze

Manuele therapie

Doorgaans zijn drie tot vier behandelingen met manuele therapie nodig om het grootste deel van de problemen op te lossen of een basis te leggen voor verdere fysiotherapeutische behandeling of advies voor leefstijl en zelfwerkzaamheid.

De eerste sessie neemt wat langer in beslag vanwege het nodige onderzoek en de wenselijkheid van een aansluitende eerste behandeling.

Individuele mindfulnesstraining

De individuele mindfulnesstraining bestaat in principe uit acht wekelijkse sessies met tussendoor zelfwerkzaamheid aan de hand van een informatieve website vol praktische oefeningen. De individuele begeleiding daarbij is nodig om de cliënt te coachen bij zijn of haar persoonlijke problematiek. Dit coachen gebeurt volgens de trias van counselingprincipes van Carl Rogers: empathisch luisteren, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie, om inzichten bij de cliënt te bevorderen en een basis te creëren om persoonlijke veranderingen te realiseren.

Counseling is met nadruk géén psychotherapie. Psychiatrische stoornissen en zware psychosociale problematiek behoren niet tot het werkgebied van de counseler. Counseling richt zich primair op aansluiting bij de cliënt om hem of haar bij te staan bij diens problemen en vragen.

Vergoeding

Zowel manuele therapie als mindfulness hebben wetenschappelijk bewezen effecten ten behoeve van respectievelijk bewegings- en stressklachten en hebben daarmee meerwaarde binnen de competenties van een fysiotherapeut. Beide methoden kunnen daarom aangeboden worden binnen het budget voor fysiotherapie in je aanvullende verzekering.

Kosten in 2019

Ieder kennismakingsgesprek is gratis.
Wanneer de kennismaking uitmondt in een intake en onderzoek dan zijn de kosten (als je geen aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie) €55,35, inclusief de eerste behandeling of trainingsessie.
Vervolgbehandelingen fysiotherapie of manuele therapie kosten €36,90.
Vervolgtraingen individuele mindfulness kosten €55,35.